MGR skal teste ut innsamling av glass – og metallemballasje på Ulberg

I løpet av desember begynner vi innsamling av glass – og metallemballasje på Ulberg i Ringebu, samtidig som vi endrer hentefrekvens for disse husstandene. Dette er et prøveprosjekt for å se om vi kan hente inn enda en avfallsfraksjon uten at vi trenger flere renovasjonsbiler og mer mannskap for å få det til. De husstandene som skal være med på prøveordningen har fått informasjon om dette fra oss. Vi vil sende ut en SMS til de det gjelder et par dager før vi setter ut de nye avfallsbeholderne.  

Hva skal sorteres som emballasje av glass og metall? 

Glass - og metallemballasje - Klikk for stort bildeGlass - og metallemballasje 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Glassflasker og syltetøyglass 

  • Brus- og ølbokser uten pant 

  • Hermetikkbokser 

  • Aluminiumsformer og aluminiumsfolie 

  • Metallkorker/-lokk 

  • Påleggstuber av metall 

  • Telyskapsler i metall 

Alt annet av glass og metall kjøres til gjenvinningsstasjonen som før. 

Glass - og metallemballasjen som vi samler inn i Midt-Gudbrandsdalen sendes til Sirkels anlegg i Fredrikstad hvor det blir sortert og renset før det smeltes om til råmateriale for nye produkter. Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass som kan brukes som lettfylling i vei og anlegg. Dermed blir alt gjenvunnet til noe nytt.