Hageavfallsmottak

Klikk for stort bildeVisste du at på Fåvang miljøstasjon har MGR åpent hele året for levering av hageavfall fra private husholdninger og fritidsboliger, mens øvrig avfall skal leveres innenfor den ordinære åpningstiden (onsdag 11:30-19:00). En forutsetning for at MGR skal kunne ta i mot hageavfallet utenom åpningstiden er at det leveres kun hageavfall i hageavfallet. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle.

Den siste tiden har mannskap fra MGR måtte ta turen til Fåvang miljøstasjon for å sortere ut annet avfall fra hageavfallet. Dette er ekstra kostnader som dekkes inn av selvkostområdet, og dermed gjennom renovasjonsavgiften. Med andre ord, ekstra arbeid fører til økte renovasjonsavgifter.

Når du leverer hageavfall til våre mottak tenk på følgende:

Ja takk

  • Gress og ugress
  • Blader og løv
  • Hageplanter
  • Kvister og greiner
  • Stammer og røtter

Nei takk

  • Fremmede arter, som rynkerosa og hagelupin
  • Nedfallsfrukt
  • Stein Jord
  • Plastikk

Lurer du på noe rundt sorteringen se: https://sortere.no/privat/avfallstype/50/Hageavfall

Fremmede arter (svartelistede planter)

Fremmede arter kan leveres til forbrenning på gjenvinningsstasjonen. Disse skal ikke leveres blandet sammen med annet hageavfall. Pakk disse plantene godt inn i tette og gjennomsiktige plastsekker før levering slik at du unngår at frø fra plantene spres. Se oversikt over fremmede arter(tidligere ble fremmede arter omtalt som svartelistede planter). Fremmede arter utgjør en trussel for det biologiske mangfoldet og de plantene som naturlig er i norsk natur. Det er derfor, i følge Forurensningsloven, forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Nedfallsfrukt

Nedfallsfrukt kan sorteres i matavfallet. Nedfallsfrukt som blir liggende kan tiltrekke seg skadedyr både hjemme og om det havner på gjenvinningsstasjonen sammen med hageavfallet.

Plastikksekker

Når hageavfallet transporteres til våre stasjoner er det mange som bruker plastikksekker som oppbevaring. For at det ikke skal bli plastikk i den ferdige kompostjorden må hageavfallet tømmes ut, og plastikksekker kastes i egen beholder eller på anvis

Hageavfall som er dumpet i naturen

Dersom du ser at hageavfall blir dumpet eller har blitt dumpet i naturen, kan du melde fra om dette til kommunen. Dersom det blir et gjentakende problem i et område kan du oppfordre kommunen til å sette opp skilt med opplysning om at det ikke er lov til å kaste hageavfall på stedet.

Hva blir hageavfallet til?

MGR samler inn og transporterer det organiske avfallet til Frya miljøstasjon. Her omdannes det til god og næringsrik jord.