Drift av renovasjonsordningen

MGR følger utviklingen av Koronavirus (SARS-CoV-2) fortløpende, og vurderer nødvendige tiltak for at renovasjonstjenesten skal fungere best mulig. Enn så lenge går renovasjonstjenesten som normalt, og alle stasjoner er åpne. Men vi anmoder om begrenset bruk av våre miljøstasjoner, og ber om forståelse for at vi begrenser antallet som kan benyttes sorteringsområdene samtidig.

Administrasjonsbygget til MGR stenges for besøkende, og henvendelser gjøres pr telefon eller mail. 

Dersom ansatte i MGR settes i karantene eller smittes, så kan det bli nødvendig å redusere aktiviteten. Mer informasjon kommer om dette blir nødvendig.