Nyheter

Tømmeplan i papirutgave ble sendt ut til alle husstander i desember 2016.

Det viser seg nå at ikke alle har fått denne i sin postkasse.

Ta kontakt med MGR så sender vi tømmeplanen til deg!

I 2016 ble det levert 290 tonn glass- og metallemballasje fra husholdninger til gjenvinning. Dette er en økning på 49 tonn (20 %) i forhold til 2015.

Fra fast bosetting: 178 tonn

Fra hytter i fjellområdene: 112 tonn

Treverk klart for kverning

Med virkning fra 01.01.17 gjelder nye priser for mottak/henting av næringsavfall og utleie av containere/beholdere.

 

De nye prisene finner du under arkfane SERVICE-næringsavfall-priser.

Tømmeplan for husholdningsavfall gjeldende for 2017 sendes ut i papirutgave til alle husstander før årsskiftet.

MGR kan også tilby tømmekalender på nett og mobil - Min Renovasjon.

​Her kan du laste ned tømmeplan 2017 (PDF, 427 kB)

Vi ønsker alle våre kunder en

                                                      riktig god jul og et godt nytt år.

 

Det har nå kommet en ny type plastpose for matavfall fra husholdninger.

Plastposen kan kjøpes i dagligvarebutikker i midtdalen. En rull (50 stk.) koster kr. 25,-. 

Det har også i sommer vært tidsavgrensede mottak av metallskrap og landbruksplast ved Kverndokka (Skåbu) og ved Flyausa (Fåvang). 

Det er mange som har benyttet anledningen til å få ryddet på sine eiendommer i sommer!

Innsamlingsresultat 2015
  Metallskrap Landbruksplast
Kverndokka 19 tonn 19 tonn
Flyausa 32 tonn 20 tonn

 

Landbruksplasten blir, etter sortering på Frya, viderelevert til Folldal Gjenvinning. Metallskrap leveres direkte til Stensli Gjevinning AS, Brumunddal for videre sortering/bearbeiding.

Flyausa

Det tas imot alle typer metallskrap og landbruksplast ved Flyausa (Fåvang) i perioden 11.06.15-26.06.15 og ved Kverndokka (Tverrbygda) i perioden 11.06.15-20.06.15.

  • Gratis levering for husstander og næringsdrivende
  • Landbruksplast skal sorteres i 4 fraksjoner som tidligere (skiltet). Ikke jord- og forrester!
  • Metallskrap er sykler, landbruksredskap, ovner, trådgjerde, spiker, grasklipper m.m.
  • Småmetaller kastes direkte i tilkjørt container

Metallskrap og landbruksplast kan leveres gratis året rundt ved alle våre betjente mottak (Frya, Ruste, Kvam).

 

 

 

Priser for utleie av utstyr Priser gjelder fra 01.01.2019
Priser for utleie av utstyr
Type Varenavn Pris.pr.mnd.
Utleie Beholder 140 L kr.30
Utleie Beholder 240 L kr. 40
Utleie Beholder 370 L kr. 50
Utleie Beholder 660 L kr. 80
Utleie Beholder 770 L kr. 100
Utleie Beholder 1000 L kr. 120
Utleie Container lukket 8 m3 kr. 270
Utleie Container lukket 6 m3 kr. 270
Utleie Container til glass 4 m3 kr. 250
Utleie Container til papir 4 m3 kr. 250
Ut-/innkjøring 140- 370 liter kr. 250
Ut-/innkjøring 660- 1000 liter kr. 400
Ut-/innkjøring Containere 4 m3 - 8 m3 Etter avtale
Alle priser u/mva