Nye priser for mottak av avfall m.m. fra 01.01.18

P.g.a. økte utgifter til mottak, transport og behandling heves prisene for mottak av avfall. Nye priser gjelder fra 01.01.18: (eks. mva.)

 
Type avfall Pr. tonn Pr. m3
Brennbart restavfall 1600 160
Matavfall -næring 1400  
Usortert avfall 2200  
Glass/metallemballasje -næring 300 120

 

Nye priser for innsamling av papir, papp, matavfall, plastemballasje og glass/metallemballasje fra næringsbedrifter finner du her (klikk på overskrifta). Alle priser eks.mva.

Priser på innsamling av avfall. Gjelder fra 01.01.18
VarenavnStørrelsePr.tonnPr.tømming
Papir/plastemb.140/240 L20050
Papir/plastemb.370 L20080
Papir/plastemb.660/770/1000 L200120
Papp/plastemb.370 L50
Papp/plastemb.660/770/1000 L80
Papp/plastemb.Bunter120
Plast240 L12
Matavfall140 L140060
Kun matavfall140 L140085
Matavfall240 L1400120
Kun matavfall240 L1400140
Glass140-370300120
Glass660300180
Glass3000-8000 L300350
Restavfall140-3701600120
Restavfall660-10001600180
Restavfall3000-80001600350
Restavfall3000-50001600420
Oppmøte tom beholder kr. 100
Publisert av Gøran Løkken. Sist endret 22.12.2017

 

Kontaktinformasjon

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap
Fryavegen 150
2647 Sør-Fron
Telefon
: 61 28 31 78

Faks
: 61 28 31 79
Org.nr.
: 871040982
Åpningstid
: 08:00-15:30
 
 
Login for redigering