Brannkonstabler ved Fåvang og Sør-Fron brannstasjoner

søkes i fast 3,75 % stilling ved Fåvang brannstasjon og vikar i 3,75 % ved Sør-Fron brannstasjon. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig med førerkort for lastebil. Søkere

bør bo og jobbe innen en kjøreavstand på 5 min. fra

brannstasjonene.

Stillingene er søkbare for både jenter og gutter.

 

Det er kun mulighet for å søke stillingen på www.ringebu.kommune.no – «søknadssenter» «ledige stillinger». 

Søknaden merkes med saksnr. 19/1565. Søknadsfrist 1. mai 2019.

 

Nærmere info fås ved henvendelse til.

Leder Beredskap Peer Kleiven, tlf 975 41 041

Brannsjef Per Martin, tlf 957 43 757

www.mgb.no