Slik sorterer du landbruksplast

Vi sorterer landbruksplasten i fem fraksjoner.

 

 

  • Rundballefolie – hvit
  • Rundballefolie – farget (Holdes adskilt)
  • Annen fargetplast og rundballposer
  • PP sekk. • Storsekker • Gjødselsekker • Såkornsekker
  • Nett

 

Hva skal ikke med.

  •  Produktrester
  •  Jord, sand og stein
  •  Annen plast
  •  Rundballenett

Alle plasttyper skal kildesorteres og leveres separat. Kildesortert landbruksplast leveres gratis til innsamlere som har avtale med Grønt Punkt om denne plasttypen. Hvis det ikke er sortert etter kravene faktureres det for sortering kr.750,- pr. time .