Ekstrasekk

Sekken kan brukes når du en sjelden gang har for mye avfall til at det går i den tildelte beholderen.

Den kan brukes på alle fraksjoner, og må da settes fram sammen med tømmingen av den dunken innholdet da passer for.

Sekken kan kjøpes for kr 50,- i alle dagligvareforretninger. Dette dekker innsamling, transport og behandlingskostnader av avfallet.

Ekstrasekken kan i utgangspunktet brukes til alle typer avfall, men egner seg best for restavfallet.